Coaching jest efektywny!

Badania naukowe dowodzą, że coaching jest efektywny. Dr Joy McGovern i współpracownicy przeprowadzili badania wśród 100 osób, którzy skorzystali z coachingu jako metody rozwoju.

Poniżej przedstawiam wyniki badań:

1. Reakcje:

96% uczestników i 74% otoczenia określiło, że byli „bardzo zadowoleni” lub „niezwykle zadowoleni” z procesu coachingu.

2. Uczenie się

Uczestnicy i ich otoczenie osiągnęli  rozwój w:

 • doskonalenie umiejętności przywódczych (14%)
 • umiejętności zarządzania (18%)
 • rozwój osobisty (12%)
 • sprawność i wiarygodność biznesowa (15%)
 • umiejętności interpersonalne (35%)

3. Zmiana zachowań

73% uczestników poproszonych o oszacowanie własnej efektywności w osiąganiu celów, określiło jako „bardzo efektywnie” lub „niezwykle efektywnie”.

Czynniki, które szczególnie podniosły efektywność coachingu to:

 • relacje pomiędzy coachem uczestnikiem (kluczowe dla sukcesu coachingu – 87%),
 • jakość informacji zwrotnej (62%),
 • jakość assessmentu (57%),
 • zaangażowanie uczestnika (51%)
 • wsparcie zwierzchników (43%).

Zidentyfikowano także 12 przypadków coachingu, w których kierownicy nie stworzyli nowych zachowań w ani jednym priorytecie rozwojowym.  Przyczyn tego stanu rzeczy uczestnicy dopatrywali się w dostępności uczestnika (44%) i presji obowiązków (25%).

4. Wyniki organizacji

Mierzalne efekty biznesowe objęły wzrost:

 • produktywności (53%)
 • jakości (48%)
 • siły organizacji (48%)
 • obsługi klienta (39%)

Oprócz mierzalnych rezultatów kierownicy i ich organizacje osiągnęły niematerialne rezultaty. Obejmowały one:

 • poprawę relacji z bezpośrednimi podwładnymi (77%)
 • współpracownikami (63%)
 • otoczeniem (71%)
 • poprawę pracy zespołowej (67%)
 • wzrost satysfakcji z pracy (61%)
 • redukcję konfliktów (52%)

5. Zwrot z inwestycji

Przy ostrożnej kalkulacji ROI dla 43 uczestników przeciętnie wyniósł  100 000 dol. lub 5,7 razy początkowej inwestycji w coaching. Według Philipsa (1997), jeżeli program nie generuje przynajmniej 25% zwrotu z inwestycji w pierwszym roku, jest inwestycją nieopłacalną. Zgodnie z niniejszymi badaniami, coaching jest bardzo dobrą inwestycją.

75% próby (uczestnicy i otoczenie) określiło wartość coachingu na „o wiele większą” niż pieniądze i zainwestowany czas.

77% uczestników oceniło, że całkowita wartość ich coachingu była wyższa niż +3, a 54% wyższa niż +4.

 

Jako ostateczne określenie postrzeganej wartości coachingu, zapytano uczestników czy zarekomendowaliby coaching innym. Ponad 93% zapytanych odpowiedziało twierdząco.