667871236
10 cech osoby inteligentnej emocjonalnie
10 cech osoby inteligentnej emocjonalnie – blog Kamila Kozioł Coaching

Podczas mojej pracy doradczej, przeprowadzonych setek sesji coachingowych dostrzegłam cechy, które posiadają osoby inteligentne emocjonalnie.

Na studiach uczono mnie, że inteligencja inteligencji nie równa. A każdy bardziej poważany psycholog tworzył swoją teorię inteligencji i wyróżniał jej rodzaje. Źródła inteligencji na ogół mierzy się w ilorazach – to pewnie wiesz. 

Prawdopodobnie nie obce Ci jest wyrażenia “iloraz inteligencji”, co jest przede wszystkim związane ze zdolnością zapamiętywania i logicznym rozumowaniem.

Istnieje również nowy współczynnik o nazwie iloraz ciekawości, który rozumiany jest jako głód wiedzy, dociekliwość i otwartość na nowe doświadczenia. Przecież znaczenie tego trzeciego czynnika dostrzegł sam Albert Einstein, mówiąc: „Nie mam żadnych talentów – prócz namiętnej ciekawości”.

Einstein Albert
Einstein Albert

Definicja inteligencji emocjonalnej

Inteligencja emocjonalna to zdolność do rozpoznania, zrozumienia i zarządzania naszymi emocjami.

Daniel Goleman

W praktyce oznacza to świadomość, że emocje mogą kierować Twoim zachowaniem i wpływać na ludzi (pozytywnie i negatywnie) oraz uczyć się radzenia sobie z tymi emocjami – zarówno Twoimi, jak i innymi – zwłaszcza, gdy jesteś pod presją.

Ja, Ty , My jesteśmy istotami, które często podejmują decyzje i reagują na bodźce oparte na naszych emocjach. W związku z tym nasza zdolność do rozwoju IE ma ogromny wpływ na wszystkie nasze relacje, jak podejmujemy decyzje i identyfikujemy możliwości. IE jest niezwykle ważna.

Podczas mojej pracy doradczej, przeprowadzonych setek sesji coachingowych dostrzegłam cechy, które posiadają osoby inteligentne emocjonalnie.

Mam nadzieję, że zyskasz na tym wartość i nauczysz się rozumieć, w jaki sposób możesz wpływać na swój umysł i umysły innych, rozwijając się emocjonalnie każdego dnia, we wszystkim, co robisz.

1. Empatia

Na sesjach coachingowych szybko wyłapuję, czy ktoś posiada zdolność rozumienia lub odczuwania tego, czego doświadcza osoba. Łatwo zauważyć, czy potrafi wczuć się w sytuację innej osoby.

„Empatia afektywna” odnosi się do odczuć i uczuć, które otrzymujemy w odpowiedzi na emocje innych; może to obejmować dublowanie tego, co czuje ta osoba, lub po prostu odczuwanie stresu, gdy wykryjemy strach lub lęk innej osoby. „Empatia poznawcza”, czasami nazywana „przyjmowaniem perspektywy”, odnosi się do naszej zdolności do identyfikowania i rozumienia emocji innych ludzi ”.

Wczuwamy się w reakcję na innych. Powiedziałabym również, że empatii można uczyć się poprzez doświadczenia. Przechowuj w pamięci te uczucia, które odczuwasz zarówno w reakcji, jak i w perspektywie. Wypisz te myśli, przeanalizuj je i określ, w jaki sposób chcesz traktować innych.

2. Inteligencja emocjonalna to świadomość siebie

Samoświadomość jest sztuką rozumienia siebie, rozpoznawania bodźców, przed którymi stoisz, a następnie przygotowania się do radzenia sobie zarówno w sposób proaktywny, jak i reaktywny. Samoświadomość to sposób, w jaki postrzegamy siebie, a także to, jak postrzegamy innych. 

SUGESTIA:

Skoncentruj się na budowaniu zarówno wewnętrznej jak i zewnętrznej samoświadomości, szukaj szczerej opinii od krytyków a także pytaj. Dzięki temu nauczysz się widzieć siebie wyraźniej – i czerpać z wielu przywilejów, które zapewnia zwiększona samowiedza”.

3. Ciekawość a inteligencja emocjonalna

Zawsze podobała mi się wypowiedź Alberta Einsteina, który stwierdził, że nie ma żadnych specjalnych talentów, jest tylko zaciekawiony. Z resztą, każdy, kto jest szczerze czymś zaciekawiony, chce coś ulepszać, uczyć się – zawsze jest to historia sukcesu.

Kiedy jesteś ciekawa, masz ochotę być lepsza od siebie wczoraj. Twoje nastawienie, pozytywne wibracje zależą od tego, co kochasz, od chęci rozwijania się i nauki. Ten sposób myślenia wpływa pozytywnie na inne obszary życia, takie jak relacje. I jest to inteligencja emocjonalna

Osoby z wyższym poziomem ilorazu ciekawości są na ogół bardziej tolerancyjne wobec niejasności. Iloraz ciekawości prowadzi do wyższych poziomów inwestycji intelektualnych i zdobywania wiedzy.

4. Umysł analityczny

Najbardziej inteligentni emocjonalnie ludzie są osobami, które analizują i przetwarzają wszystkie nowe informacje. Nadal analizują także stare informacje, zwyczaje i sposoby robienia rzeczy, aby sprawdzić, czy mogą poprawić dany sposób. Wszyscy jesteśmy „analitykami” w tym sensie, że świadomie myślimy o wszystkich nowych informacjach, które przychodzą nam po drodze.

Osoby inteligentne emocjonalnie są rozwiązywaczami problemów i codziennymi filozofami, którzy kontemplują i pytają dlaczego robimy to, co robimy, i którzy z pasją troszczą się o swoje życie w zgodzie z wartościami. Posiadanie analitycznego umysłu oznacza posiadanie zdrowego rozsądku i apetytu na ciągłe polepszanie siebie i pozostawanie otwartym na nowe pomysły.

5. Wiara

Głównym elementem utrzymania samokontroli emocjonalnej jest wykorzystanie wiary, aby wierzyć w siebie zarówno w teraźniejszości, jak iw przyszłości. Wierzymy, że ludzie i rzeczy w najbliższym otoczeniu są tam z jakiegoś powodu i że wszystko ostatecznie skończy się dobrze.

Tylko sama wiara Ci nie pomoże. To oczywiście wymaga działania. Ale kiedy łączysz wiarę z potężnymi wartościami, takimi jak praca, wytrwałość i pozytywne nastawienie, stworzysz mocny fundament. Każdy wielki przywódca i myśliciel używa wiary w kontekście praktycznym, emocjonalnym i duchowym.

SUGESTIA:

Poświęć czas na medytację albo modlitwę. Pomyśl o tym, w jaki sposób wierzysz w siebie. Stwórz większą wiarę w osobę, którą jesteś i kim chcesz się stać. Zaufaj i uwierz, że różne elementy w życiu połączą się w sposób, który pomoże Ci żyć odważnie i radośnie.

6. Potrzebuje i chce

Intelektualnie inteligentny umysł widzi różnice pomiędzy rzeczami, których potrzebuje, a rzeczami, które byłyby „mieć”. Potrzeba, szczególnie w kontekście hierarchii potrzeb Maslowa, to podstawowe rzeczy, takie jak bezpieczeństwo, przetrwanie i utrzymanie. Gdy te rzeczy zostaną spełnione, możemy przejść do innych potrzeb i oczywiście chcemy.

„Pragnienie” to duży dom, ładny samochód, nowy iPhone, wakacje na Bora Bora. Nie potrzebujemy tych rzeczy, aby przetrwać, ale raczej chcemy ich, opierając je na naszych osobistych pragnieniach lub na tym, co postrzegamy jako istotne dla społeczeństwa. Wiedz czego naprawdę potrzebujesz aby żyć, osiągać cele i wspierać siebie i bliskich. Upewnij się, że widzisz różnice między potrzebami, a pragnieniami.

Ludzie inteligentni emocjonalnie znają różnicę między tymi dwiema rzeczami i zawsze ustalają priorytet spełnienia potrzeb przed spełnieniem pragnień.

7. Namiętny

Ludzie z wysokim ilorazem inteligencji wykorzystują swoją pasję i wytyczone cele, jak maszynę, która napędza ich do robienia tego, co robią. Ta pasja jest zaraźliwa i przenika do wszystkich obszarów ich życia, włącznie z relacjami z ludźmi wokół nich.

Pasja jest czymś nienamacalnym – stanem, że kiedy ją czujesz, lub nawet gdy widzisz ją w innych, po prostu wiesz, że to jest to. Pasja to naturalne pragnienie, instynkt, popęd, ambicja i motywacja do czegoś lub kogoś. Pasja przynosi pozytywną energię, która pomaga podtrzymywać i inspirować do działania dalej. I nie ma w tu tajemnicy, że inteligentni emocjonalnie ludzie, którzy są pasjonatami, są również gotowi wytrwać i przewodzić bez względu na okoliczności.

8. Optymistyczny

Jeśli chcesz zwiększyć swoje szanse, poprawić relacje i myśleć konstruktywnie, powinnaś umieć zachować pozytywne nastawienie. Ze wszystkich rzeczy, które staramy się kontrolować i wpływać, to nasza postawa jest najważniejszą rzeczą, która jest zawsze pod naszą kontrolą. Możemy żyć każdego dnia, będąc pozytywnie nastawioną do życia. Oczywiście, zaznaczam, że do takiego podejścia są gotowe osoby ze zdrowym poczuciem własnej wartości. Jeśli ktoś ma zaniżone poczucie własnej wartości, to mówienie aby myślał, pozytywnie jest biadoleniem (pisałam o tym, na Instagramie )

„Kiedy jesteśmy szczęśliwi – kiedy nasze nastawienie i nastrój są pozytywne – jesteśmy mądrzejsi, bardziej zmotywowani, a zatem bardziej skuteczni. Szczęście jest centrum, a sukces kręci się wokół niego. ”

Shawn Achor

9. Adaptacyjność

Ludzie inteligentni emocjonalnie rozpoznają, kiedy kontynuować dalszą pracę i kiedy nadszedł czas na zmianę. To niezwykle ważne umieć to  rozpoznać. Umiejętność podejmowania szybkich, nagłych decyzji nazywa się (w psychologii) zdolnością adaptacyjną. Potrzebujesz umieć określić, kiedy przestać, kiedy działać lub kiedy zmienić kierunek.

Podobnie, gdy jedna strategia nie działa, spróbuj ocenić i określić, czy coś innego zadziała. Od sposobu, w jaki traktujesz siebie, do tego, jak traktujesz innych, do swojej codziennej pracy, zawsze pozostań otwarta i bądź gotowa dostosowywać się i wprowadzać nowe elementy do tego, jak myślisz i co robisz.

Całe życie polega na ciągłym podejmowaniu decyzji, przejścia przez zmiany, ponoszeniu porażek, odnoszeniu sukcesów, analizowaniu sytuacji. Dzięki temu, a to duże szczęście, zawsze można coś zmienić. Zawsze można zacząć od nowa. Nie zawsze podejmiesz mądrą i właściwą decyzję, co normalne. Ale zawsze można zacząć na nowo, lub inaczej.

10. Pragnienie, aby pomóc innym odnieść sukces i odnieść własny sukces

Wreszcie, osoba inteligentna emocjonalnie jest zainteresowana ogólnym sukcesem i osiągnięciami – nie tylko dla siebie, ale także dla innych. Ich inspirowanie do zmian, pasja połączone z optymizmem, skłaniają innych do tego, by chcieć robić coś lepiej, inaczej z pozytywnym wpływem na nich samych i innych.

Zbyt często jesteśmy tak zaabsorbowani sobą i troszczymy się tylko o własny interes lub tylko korzyściami dla siebie. Ale w taki sam sposób, w jaki koncentrujemy się na naszych, powinniśmy również wpływać pozytywnie na innych. W ten sposób osoby wokół nas też będą odnosiły z tego tytułu korzyści.


Kamila Kozioł Coaching

Kamila Kozioł – psycholog, certyfikowany coach, dyplomowany trener Uniwersytetu Warszawskiego, inspiratorka zmiany życia i współautorka dwóch książek: „W poczuciu własnej wartości. Zbuduj swoją wewnętrzną siłę” oraz „Dziennik Coachingowy. 365 pytań od Twojego coacha”.

Przeprowadziła setki spotkań doradczych, blisko tysiąc sesji coachingowych i warsztatów.

Z osobami prywatnymi pracuje nad wzmacnianiem poczucia własnej wartości, a z przedsiębiorcami buduje ich firmy w oparciu o wartości, które w perspektywie dają spektakularne wyniki finansowe.