667871236
Current Status
Not Enrolled
Price
48,90
Get Started

Webinar “5 nawyków osoby silnej emocjonalnie”

Czas trwania: 1 godzina, 33 minuty

Webinar nagrany na żywo w 2021 roku.

Na webinarze oprócz treści merytorycznych jest też seria pytań i odpowiedzi.

Na tym webinarze dowiesz się:

  • Co to jest inteligencja emocjonalna
  • Jakie są poziomy inteligencji emocjonalnej
  • Co jest ważnijesze: iloraz inteligencji czy inteligencja emocjonalnaN
  • Co zrobić, aby wzmocnić inteligencję emocjonalną?
  • Jakie nawyki mają osoby odporne emocjonalnie
  • Jaka jest tajna broń osób z wysoką inteligencją emocjonalną