667871236

Polityka Prywatności

Polityka Prywatności  ― szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych wchodzące w życie z dn. 25.05.2018r

1. Administrator danych osobowych

Administratorem danych osobowych jest firma Kamila Kozioł Coaching z siedzibą 44-102 Gliwice, ul. Podlesie 25. Możesz skontaktować się z  administratorem danych drogą mailową kontakt@kamilakoziolcoaching.pll lub telefoniczną tel. +48 667871236

2. W jakich celach są przetwarzane Twoje dane osobowe?

Twoje dane osobowe są przetwarzane w celu realizacji zamówienia produktów i usług zakupionych poprzez witrynę kamilakoziolcoaching.pl.

Jeśli otrzymałam Twoją zgodę (na piśmie, w postaci wpisania się na listę lub drogą elektroniczną – poprzez zaznaczenie odpowiedniego checkpointa lub wpisanie się na newsletter) Twoje dane osobowe są także przetwarzane w celu przesyłania informacji o nowych artykułach, aktualnościach i wydarzeniach oraz informacji o charakterze handlowym.

Jeśli otrzymałam Twoją zgodę Twoje dane są przetwarzane także do celów marketingowych.

3. Przez jaki okres będą przechowywane Twoje dane osobowe?

W odniesieniu do sprzedaży produktów Twoje dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do wywiązania się z umowy sprzedaży oraz, po tym okresie wyłącznie jeżeli jest to dozwolone lub wymagane w świetle obowiązującego prawa np. przetwarzanie w celach statystycznych, rozliczeniowych lub w celu dochodzenia roszczeń.

Dane będą przetwarzane w celach informacyjnych i marketingowych do momentu wycofania przez Ciebie zgody na takie przetwarzanie.

4. Jaka jest podstawa prawna przetwarzania Twoich danych osobowych?

W odniesieniu do świadczenia usługi i sprzedaży produktów przez firmę Doskam Sp. z o.o. Twoje dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit b) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”) (jest to niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą).

Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych w celach informacyjnych i marketingowych jest Twoja dobrowolna zgoda na przetwarzanie danych.

5. Wymóg podania danych

Podanie danych w celu realizacji usług lub sprzedaży jest niezbędne do świadczenia tych usług. W razie niepodania tych danych usługa nie będzie mogła być świadczona lub sprzedaż nie będzie mogła zostać przeprowadzona.Podanie danych osobowych w celach informacyjnych i marketingowych jest dobrowolne. W razie niewyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych pozostawianych przez Ciebie w ramach korzystania ze stron internetowych, serwisów i innych funkcjonalności, w tym zapisywanych w plikach cookies Twoje dane osobowe nie będą przetwarzane w tym celu.

6. Do jakich odbiorców przekazywane będą Twoje dane osobowe?

Twoje dane mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora m.in. dostawcom usług IT, hostingu, programu do obsługi wiadomości email, usługodawcom obsługującym płatności, działania marketingowe czy obsługę klienta. Każdy z takich podmiotów przetwarza dane na podstawie umowy z administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniami administratora.

Twoje dane mogą być również przygotowane podmiotom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa np. organom ścigania w razie zgłoszenia przez organ żądania na odpowiedniej podstawie prawnej (np. dla potrzeb toczącego się postępowania karnego).

7. Przekazywane danych poza Europejski Obszar Gospodarczy

Twoje dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich poza Europejskim Obszarem Gospodarczym.

8. Jakie są Twoje prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych?

Przysługują Ci następujące prawa w związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych:

  • prawo dostępu do Twoich danych, w tym uzyskania kopii danych, prawo żądania sprostowania danych
  • prawo do usunięcia danych (w określonych sytuacjach),
  • prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych,
  • prawo do ograniczenia przetwarzania danych.

W zakresie, w jakim Twoje dane są przetwarzane na podstawie zgody lub w ramach świadczonej usługi (dane są niezbędne w celu świadczenia usługi) możesz dodatkowo skorzystać z poniższych praw:

  • prawo do wycofania zgody w zakresie w jakim są przetwarzane na tej podstawie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
  • prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od administratora Twoich danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Możesz przesłać te dane innemu administratorowi danych.

W celu skorzystania z powyższych praw należy wysłać e-maila na adres  kontakt[malpa]kamilakoziolcoaching.pl.