667871236

§ 1 Postanowienia ogólne

Sklep jest własnością działalności Kamila Kozioł Coaching z siedzibą 44-102 Gliwice, ul. Podlesie 25.  Numer REGON: 243699061, NIP: 6312509113

§ 2 Składanie zamówień

 1. Ceny towarów znajdujących się w sklepie są cenami brutto i podane są w polskich złotych. Podane ceny nie obejmują kosztów przesyłki.
 2. Zamówienia mogą być składane za pośrednictwem sklepu, telefonicznie lub drogą mailową.
 3. Zamówienia za pośrednictwem sklepu można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu przez cały rok.
 4. Aby zamówienie złożone za pośrednictwem sklepu zostało zrealizowane prawidłowo, niezbędne jest właściwe wypełnienie formularza zamówienia oraz podanie danych niezbędnych do dokonania przesyłki zamówionego towaru.
 5. Po złożeniu przez klienta zamówienia, klient opłaca zamówienie w formie przelewu za pomocą Tpay.com, lub, jeśli wybrał inną formę, informuje tym drogą mailową.
 6. Czas rozpoczęcia realizacji zamówienia pokrywa się z momentem wpływu wpłaty na rachunek bankowy.
 7. Jeśli potrzebna jest faktura, w miejscu na „notatkę” należy wpisać dane firmy wraz z numerem NIP

§ 3 Regulamin szkoleń KKC

Szkolenia zakupiony na niniejszej stronie mają swój regulamin, na tej stronie: Regulamin szkoleń KKC

Towar

Każdy produkt oferowany w sklepie pochodzi z legalnego źródła, jest fabrycznie nowy i posiada oryginalne opakowanie.

§ 4 Koszty i termin wysyłki

 1. Przesyłka wysyłana jest pod adres wskazany w formularzu zamówienia. Sklep poinformuje klienta niezwłocznie o nieprawidłowo wypełnionym formularzu zamówienia, który uniemożliwia dokonanie wysyłki lub może ją opóźnić.
 2. Przesyłka dostarczona jest zgodnie z terminem podanym przy każdym produkcie na stronach serwisu. Przy wyborze opcji płatności „przelew należy doliczyć czas zaksięgowania środków na rachunku bankowym sklepu (zwykle 1-2 dni robocze).
 3. Koszty przesyłki pokrywa nabywca. Wysokość opłat uzależniona jest od rodzaju transportu oraz sposobu płatności. Klient może się zapoznać z cennikiem w każdej chwili klikając w link „Koszty transportu„.

§ 5 Płatności

 1. Każda transakcja potwierdzana jest fakturą na żądanie.
 2. Płatność za zamówiony towar może nastąpić za pobraniem ( przy odbiorze towaru ) lub przelewem na konto bankowe sklepu.

§ 6 Procedura reklamacji

 1. Reklamacje dotyczące uszkodzeń mechanicznych produktów fizycznych zakupionych w sklepie zawierać powinna niezbędne do jej rozpatrzenia dane (imię i nazwisko zamawiającego, oraz opis przedmiotu reklamacji.)
 2. Konsument, który zawarł umowę na odległość, ma prawo do odstąpienia od umowy bez podania przyczyny. Jest ono jednak ograniczone w czasie i przysługuje jedynie przez 14 dni (podstawa prawna: art. 7 ust.1 ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzona przez produkt niebezpieczny). Termin ten jest terminem zawitym i liczy się od dnia wydania rzeczy, a gdy umowa dotyczy świadczenia usługi – od dnia jej zawarcia.

§ 7 Zwrot pieniędzy

 1. Zwroty pieniędzy realizowane są przez sklep przelewem bankowym po odtrąceniu prowizji bramki płatności.
 2. Zwrot pieniędzy nie przysługuje za sesję, na której nie zjawił się Klient, bez wcześniejszego podania przyczyny. Ewentualny zwrot rozpatrywany  i dokonywany jest drogą indywidualną.

§ 8 Polityka prywatności oraz ochrona danych osobowych 

 1. Polityka prywatności została opisana w osobnym dokumencie. Kliknij tutaj, aby zapoznać się z treścią regulaminu.

§ 8 Postanowienia końcowe

 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego, Ustawy z dnia 02.03.2000r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny.
 2. W stosunku do konsumentów spory wynikające w związku ze stosowaniem niniejszego Regulaminu i z wykonywaniem zawartych umów, będą rozpatrywane przez Sąd właściwy według przepisów o właściwości rzeczowej i miejscowej zgodnie z ustawą z dnia 17.11.1964r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. Nr 43, poz. 296 z późn. zm.)
 3. Data opublikowania regulaminu 01.11.2014r.