667871236

Vlog #21 - Jak akceptować to, na to nie mam wpływu?

Vlog #21 – Jak akceptować to, na to nie mam wpływu? Kamila Kozioł