667871236

komu pisany jest sukces zawodowy

Każdego dnia wstajesz, ubierasz się, jesz śniadanie (niektórzy w biegu), odprowadzasz dziecko do szkoły, przedszkola i jedziesz do pracy. Większość ludzi poświęca pracy zawodowej dużą część swojego czasu. Rozwój zawodowy to nieustanny proces trwający od dzieciństwa do wieku dojrzałego. Czy pisany jest Ci sukces zawodowy? Czy masz na niego wpływ?

Rozwój zawodowy wynika z naturalnej potrzeby rozwoju i osiąganiu sukcesów. Z punktu psychologii można wymienić zmienne warunkujące sukces zawodowy, to jest:

  • inteligencja,
  • zdolności,
  • zainteresowania,
  • system wartości,
  • potrzeby,
  • cechy osobowości,
  • temperament,
  • czynniki emocjonalne
  • zmienne środowiskowe takie jak wychowanie, postawy rodzicielskie, środowisko rodzinne

Dla większości z nas sukces zawodowy jest głównym celem naszego sensu istnienia. A droga do sukcesu prowadzi przez samoocenę, poznanie siebie oraz weryfikację swoich umiejętności i wiedzy z potrzebami na rynku pracy.

Teresa Kupczyk przeprowadziła badanie w 2009 roku*, pytając 400 kobiet, czym według nich jest sukces.Kobiety odpowiedziały, że sukces zawodowy można zdefiniować jako “satysfakcję z pracy, robienie tego, co się lubi, podnoszenie kwalifikacji i rozwój oraz działanie na rzecz realizacji celów organizacji, ale i własnych planów życiowych. Sukces zawodowy wiąże się dla nich także z samorealizacją, odczuwaniem satysfakcji finansowej, równowagą pomiędzy wszystkimi płaszczyznami życia, swobodą działania i świadomością robienia rzeczy pożytecznych”.

Kto osiąga sukces?

Osoba, która osiąga sukces zawodowy jest bez wątpienia świadoma tego, dokąd zmierza. Każdy z nas jest ukierunkowany na realizacje swoich celów, jednak nie zrealizujesz ich dopóty dopóki, ich nie wyznaczysz i nie zaplanujesz. Aby to zrobisz potrzebujesz zmieć wysoką świadomość samej siebie, swoich potrzeb, wartości, mocnych i słabych stron a także talentów (inaczej mówiąc predyspozycji lub swojej wyjątkowości).

Każdy z nas jest ukierunkowany na realizacje swoich celów, jednak nie zrealizujesz ich dopóty dopóki, ich nie wyznaczysz i nie zaplanujesz.

To samopoznanie to właśnie podstawa poczucia własnej wartości. Wraz z poznaniem siebie, wytyczeniem celów, stopniową ich realizacją Twoje poczucie własnej wartości będzie wzrastać, a ona potrzebna jest do osiągania sukcesu zawodowego.

Jak zachowuje się osoba z poczuciem własnej wartości?

Osoba, która odczuwa swoją wartość w pracy idzie do niej zdeterminowana i nastawiona na działanie. Dokładnie wie, co będzie robić, nad czym pracuje i jak dany dzień przyczyni się do osiągnięcia sukcesu zawodowego. Codzienne wyzwania nie są dla niej problemem nie do przeskoczenia. Traktuje je jako zwykłą sytuację wymagającą znalezienia rozwiązania.

Osoba z niskim poczuciem własnej wartości już rano zaczyna narzekać, że musi wstać do pracy. Nie chce jej się, każde zadanie w pracy traktuje jako najtrudniejszy obowiązek. Niewielki problem widzi, jako sytuację nie do rozwiązania i czeka na pomysły innych współpracowników lub reprymendę szefa. W tej sytuacji szansa na awans, pochwałę lub docenienie są żadne. Osoba taka prześlizguje się co miesiąc i czeka tylko na wypłatę, z której również jest niezadowolona, więc następnego miesiąca też jej się nie chce… i koło się zamyka.

Od czego zacząć?

Osoby odnoszące sukcesy przyznają, że wszystko co ich spotkało w życiu zaczęło się od wyznaczenia cennych punktów. To one każdego dnia przypominały im, dlaczego praca, którą wykonują jest tą wymarzoną i wcale nie chodziło o zarobki. Praca dla czegoś wyższe niż pieniądze daje poczucie spełnienia.

Jeśli czujesz się niespełniona myśląc o karierze, to prawdopodobnie, zabrakło pasji w Twojej pracy. Może nadszedł czas by zmienić trasę i zacząć zmierzać inną ścieżką? A warto się nad tym zastanowić, ponieważ gdy będziesz pracować z pasją, a nie tylko dla pieniędzy to nie będziesz marnować czasu. Będziesz bardziej zaangażowana w dane działania, nawet gdy przyjdą trudniejsze chwile, Twoja motywacja (lub determinacja) będzie wciąż na tyle wysoka aby pracować, będziesz bardziej kreatywna i produktywna, będziesz gotowa do nowych wyzwań i zdecydowanie bardziej dumna ze swoich sukcesów, będziesz bardziej przekonywująca i staniesz się bezkonkurencyjna.

Pomyśl…

Zastanów się, co możesz robić godzinami zapominając o czasie, a jednocześnie można na tym zarobić? Wyznacz cele, plan działania, wytycz ważne punkty, trudności, szanse i zagrożenia. Jeśli na chwilę obecną nie masz możliwości zrezygnować z obecnej pracy, zastanów się, jakie ważne dla Ciebie wartości są dla Ciebie w tej pracy? Co praca w tym miejscu może Ci dać, co jest dla Ciebie ważne (poza pieniędzmi). Wyznacz sobie cele do zrealizowania.

Mając wysokie poczucie własnej wartości zdecydowanie łatwiej jest osiągnąć sukces zawodowy. Masz wtedy dobry wiatr w żaglach, wiesz dokąd płyniesz, co możesz spotkać na swojej drodze i jak sobie z tym poradzić. Pracuj codziennie nad swoim poczuciem własnej wartości i zapisuj swoje sukcesy np. w dzienniku coachingowym.

*Jeśli chcesz przeczytać pełne badanie Pani Teresy kupczyk, możesz to zrobić klikając w link – Sukcesy zawodowy według kobiet >>>

Kamila Kozioł